DOKUMENTY

strona 1 of 3

Formularz zgłoszenia dziecka do Zespołu Żłobków Tęczowy Domek

DANE DOTYCZĄCE DZIECKA

*
Proszę wybrać preferowany oddział Żłobka
*
Imię i nazwisko dziecka
*
PESEL dziecka
Adres zameldowania dziecka (wypełnić gdy jest inny niż powyższy)
*
Od kiedy planują Państwo rozpocząć korzystanie z opieki?
*
Data urodzenia dziecka
*
Adres zamieszkania dziecka

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW - MATKA

*
Imię i nazwisko matki
Adres zameldowania matki (wypełnić gdy jest inny niż powyższy)
*
Adres e-mail matki
*
PESEL matki
*
Adres zamieszkania matki
*
Telefon kontaktowy matki

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW - OJCIEC

*
Imię i nazwisko ojca
Adres zameldowania ojca (wypełnić gdy jest inny niż powyższy)
*
Adres e-mail ojca
*
PESEL ojca
*
Adres zamieszkania ojca
*
Telefon kontaktowy ojca

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

Komenda powiatowa opinia
Wyprawka dla dziecka
Wyprawka dla dziecka
Komenda powiatowa opinia
Regulamin
Regulamin
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Content | Menu | Access panel

Facebook